DIY: Göra eget knivställ

Eget knivställ av böcker

Du kan göra ditt eget knivställ väldigt enkelt med bara några böcker och snöre. Ta några lagomt tjocka böcker, gärna i samma höjd, och knyt ihop de med ett snöre. Välj några böcker som du inte är så rädd om, men ta ändå några du tycker har fina bokryggar.

Du behöver:

  • 4-5 böcker
  • Snöre

Kostnaden för att göra det här knivstället på egen hand är några enstaka kronor ifall du redan har överblivna böcker och bara behöver köpa ett bra snöre.

Har du inga böcker till övers hemma kan du kolla på returbutiker eller om biblioteket har några till salu för 1-10 kr/st.

Eftersom det är i köket som ditt egengjorda knivställ ska stå kan det ju vara passande att använda några gamla kokböcker till stället.